انواع کاربری تاکسی

 

کاربری تاکسی های فعال در ناوگان تاکسیرانی کاشان به شرح زیر می باشند(اعم از ون، خودرو با پلاک ‘ت’ و خودروهای با پلاک شخصی):

* تاکسی گردشی

* تاکسی خطی

* تاکسی بیسیم (۱۳۳)

* تاکسی تلفنی

* تاکسی ویژه

 

تاکسی گردشی:

این تاکسی ها (خودروهای با پلاک ‘ت’) با آرم و علائم سازمان تاکسیرانی کاشان در طرفین و کد خودرو بر روی شیشه عقب و جلو و تابلو سقفی، فاقد ایستگاه و مبدأ و مقصد معینی می باشند. اغلب بصورت آزاد در معابر و خیابان های اصلی و فرعی شهر تردد می نمایند و با درخواست اولین مسافر، مقصد تقریبی این خودروها مشخص شده و مسافران بعدی تاکسیران به منظور تکمیل ظرفیت، تابعی از مقصد مسافر اول می باشد.(مسیر مسافران بعدی در مسیرهای منتهی به مقصد توسط مسافر اول تعیین می شود) هزینه کرایه تاکسی های گردشی بصورت کورسی بوده و بر اساس نرخ مصوب کرایه، تعیین میشود و با برچسبی در سمت راست شیشه جلوی خودرو الصاق و در معرض دید مسافران قرار می گیرد. این قبیل تاکسی ها امکان فعالیت بصورت دربستی را ندارند.

 

تاکسی خطی:

بر روی این تاکسی ها (خودروهای با پلاک ‘ت’) علاوه بر آرم و علائم سازمان تاکسیرانی کاشان (و یا شرکت های خصوصی تحت پوشش این سازمان)، مبدأ و مقصد خط نیز بر روی درب ها و عقب خودرو درج شده است و یک خط سبز و یا آبی رنگ بر روی کاپوت آنها کشیده شده. این تاکسی ها همگی دارای مبدأ و مقصد معینی بوده و در ایستگاه مشخص که در پایانه های تاکسیرانی و یا پهلوگاه هایی که بعنوان ایستگاه خط تعیین شده و دارای تابلو معین که دارای مشخصات مبدأ و مقصد خط و میزان کرایه مسیر می باشد، مستقر شده و به شهروندان خدمات رسانی می نمایند. هزینه کرایه تاکسی های خطی ثابت بوده و با برچسبی در سمت راست شیشه جلوی خودرو الصاق و در معرض دید مسافران قرار می گیرد. این قبیل تاکسی ها امکان فعالیت بصورت دربستی و یا خارج از مسیر تعیین شده را ندارند.

 

تاکسی بیسیم (۱۳۳):

این تاکسی ها (خودروهای با پلاک ‘ت’) با آرم و علائم سازمان تاکسیرانی کاشان در طرفین و کد خودرو بر روی شیشه عقب و جلو و تابلو سقفی، مجهز به فرکانس و دستگاه بیسیم می باشند.
تاکسی های بیسیم اغلب در ایستگاه های مشخصی در سطح شهر متوقف بوده و براساس تماس شهروندان با مرکز پیام  و اعلام درخواست خویش و متعاقباً اعلام اپراتور مرکز پیام به نزدیکترین خودروی مستقر در ایستگاه مبدأ مسافر، اعزام می گردند و مقصد این تاکسی ها براساس درخواست مسافر تعیین می شود. پس از رسیدن مسافر به مقصد خویش، تاکسی مذکور در نزدیکترین ایستگاه محل پیاده شدن مسافر مستقر شده و منتظر اطلاع رسانی مجدد مرکز پیام و مسافرگیری جدید می شود. هزینه کرایه این تاکسی ها براساس مسافت طی شده محاسبه می شود. ضمناً مبلغ ورودیه و نحوه محاسبه نرخ در طول شبانه روز و در داخل و خارج از شهر با برچسبی که در سمت راست شیشه جلو خودرو نصب شده، در معرض دید مسافران قرار گرفته است. این قبیل تاکسی ها امکان فعالیت به صورت گردشی در سطح شهر را ندارند.

 

تاکسی تلفنی:

این تاکسی ها (خودروهای با پلاک ‘ت’ و یا خودروهای با پلاک شخصی) با آرم و علائم شرکت تحت پوشش در طرفین و کد خودرو بر روی شیشه عقب و جلو و تابلو سقفی، اغلب در محل آن شرکت (آژانس) متوقف بوده و براساس تماس شهروندان با مرکز آژانس و اعلام درخواست خویش به ایستگاه مبدأ مسافر، اعزام می گردند و مقصد این تاکسی ها براساس درخواست مسافر تعیین می شود. پس از رسیدن مسافر به مقصد خویش، تاکسی مذکور دوباره به آژانس برگشته و در صف انتظار مینشیند. هزینه کرایه این تاکسی ها براساس مسافت طی شده محاسبه می شود. ضمناً مبلغ ورودیه و نحوه محاسبه نرخ در طول شبانه روز و در داخل و خارج از شهر با برچسبی که در سمت راست شیشه جلو خودرو نصب شده، در معرض دید مسافران قرار گرفته است. این قبیل تاکسی ها امکان فعالیت به صورت گردشی در سطح شهر را ندارند.

 

تاکسی ویژه:

ظاهر این تاکسی ها مانند تاکسی ها خطی میباشد و در امکانی مانند فرودگاه، ترمینال و… مشغول به فعالیت میباشند.

 

* سرویس مدارس:

قالبا خودروهای با پلاک شخصی و ون بعنوان سرویس مدارس مورد استفاده قرار میگیرند، بر روی شیشه عقب و جلو کد خودرو نصب شده و در شیشه جلو سمت راست برچسب مجوز سرویس مدارس مزبوط به آن سال تحصیلی. فعالیت سرویس مدارس بصورت کامل تحت پوشش شرکت های حمل و نقل درون شهری میباشد. لازم به ذکر است که خودروهای تاکسی (با هر کاربری دیگری) میتوانند پس از اخذ مجوز، بعنوان سرویس مدارس فعالیت کنند و راه شناسایی آنها همان برچسب سرویس مدارس میباشد که بر روی شیشه جلو سمت راست الصاق شده است.

Top