تاریخچه

سال تأسیس: ۱۳۷۶

نام مدیر عاملان سازمان (از بدو تاسیس تاکنون):

ردیفنام و نام خانوادگیتاریخ آغاز مسئولیتتاریخ خاتمه مسئولیت
1اصغر پایواره1376/81378/8
2جعفر خیمه کبود1378/81382/8
3اسداله شاهیان1382/81387/8
4علی اکبر فروهر1387/81388/8
5محسن اکبری1388/81389/8
6اکبر وطنخواه1389/81393/7
7محمد مسعود چایچی1393/71394/8
8مهدی نادعلی1394/81396/1
9محسن عرفان1396/1هم اکنون
Top