شرح وظایف مسئول حسابداری

 • محاسبه وپرداخت بدهی پیمانکاران براساس قراردادهای منعقده و صورت جلسات تنظیمی
 • پرداخت بهاء اجناس ، کالاها ولوازم یدکی و همچنین سایر ملزومات مورد نیازتوسط واحد کارپردازی و اخذ مدارک تنظیمی جهت کنترل فاکتورها ودرخواستهای خرید
 • پرداخت کسور بازنشستگی ، خدمات درمانی ،مالیات و بیمه عمر
 • ثبت کلیه اسناد مالی در دفتر روزنامه وکل
 • ثبت کلیه اسناد مالی در نرم افزار رایانه ( روزنامه – کل – معین)
 • پرداخت حقوق ومزایای ماهانه پرسنل سازمان
 • اخذ چک از مؤدیان بابت تقسیط بدهی آنان به سازمان
 • ثبت اسناد دریافتنی در دفاتر مربوطه ونرم افزار رایانه
 • وصول چکهای اخذ شده و صدور مفاصا حساب در خصوص چکهای وصول شده و ارائه آنها به مدیران ذیمدخل
 • تنظیم اسناد هزینه کلیه دریافت ها و پرداخت های سازمان
 • ثبت دفاتر کل و روزنامه
 • تهیه صورت مغایرت بانکی حساب جاری بانکی
 • تهیه گزارشات بانکی
 • کدینگ شدن بودجه ابلاغی و ثبت در دفاتر
 • تعهد نمودن اسنادخریداری شده توسط واحدتدارکات وکلیه لیستهای حقوقی و غیره
  ثبت اسناد تعهد شده در دفتر اعتبارات
 • انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع میشود.
Top