مرخصی تاکسی

فرم دریافت مرخصی (تاکسی)

به اطلاع تاکسیرانان محترم میرساند از تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۸، دریافت مرخصی بصورت اینترنتی قطع میباشد.

جهت دریافت مرخصی به سازمان تاکسیرانی مراجعه نمائید.

Top