۰۹ تیر ۱۳۹۷بایگانی مطالب ماهانه:

ورود اولین تاکسی برلیانس به شهر کاشان

ورود اولین تاکسی برلیانس به شهر کاشان

اولین تاکسی برلیانس وارد شهر کاشان شد به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان، اولین تاکسی برلیانس، مدل H230 وارد شهر کاشان شد. در راستای اجرای طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده، به تازگی خودرو برلیانس نیز به سبد انتخاب تاکسیداران اضافه شده است و مالکین تاکسی‌های فرسوده میتوانند پس از اسقاط

Top