۱۸ مرداد ۱۳۹۷بایگانی مطالب ماهانه:

انتخاب آقای عرفان مدیرعامل تاکسیرانی کاشان بعنوان عضو هیأت مدیره اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور

انتخاب آقای عرفان مدیرعامل تاکسیرانی کاشان بعنوان عضو هیأت مدیره اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور

سی و چهارمین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور روز سه شنبه مورخه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷ با حضور معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و مدیران عامل سازمان ها / واحدهای تاکسیرانی شهری و مدیران عامل

نشست هم اندیشی مدیران عامل سازمان های تاکسیرانی و روسای سازمان های حمل و نقل شهری کشور

نشست هم اندیشی فراکسیون سازمان های تاکسیرانی و سازمان های حمل و نقل شهری منطقه جنوب و غرب کشور در روز پنجشنبه مورخه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ به میزبانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، برگزار گردید. در این نشست ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات ناوگان حمل و نقل بار

Top