۳۰ آبان ۱۳۹۷بایگانی مطالب ماهانه:

الزام دریافت پروانه اشتغال توسط رانندگان حمل و نقل بار درون شهری و حومه

الزام دریافت پروانه اشتغال توسط رانندگان حمل و نقل بار درون شهری و حومه

قابل توجه رانندگان محترم حوزه حمل و نقل بار دورن شهری و حومه تمامی رانندگان موظف اند در اسرع وقت نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام نمایند. فرایند صدور پروانه در چند مرحله انجام خواهد شد: مرحله اول: ثبت نام در سایت www.utcms.ir – برای ثبت نام اصل مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

دعوت از رانندگان محترم برای شرکت در مراسم ۱۳ آبان

استکبار‌ستیزی وظیفه دینی همگان و یکی از بارزترین ویژگی‌ها و آرمان‌ غیرقابل تغییر انقلاب اسلامی و محکمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. عمل به این تکلیف الهی و انقلابی با ایستادگی و مقاومت در برابر خوی استکباری نظام سلطه و نفی هرگونه زورگویی، زیاده‌خواهی و افزون‌طلبی، بالندگی بیش از پیش نظام کارآمد دینی و

Top