مطالب موضوع هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره سازمان برگزارشد – ۹۵/۸/۱۹

جلسه هیئت مدیره سازمان برگزارشد – ۹۵/۸/۱۹

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی روز چهارشنبه مورخ ۱۹ آبانماه ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۰  در محل سازمان تاکسیرانی برگزار شد. در پایان این جلسه مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خبر داد : با توجه به حجم بالای برنامه های اجرایی و لزوم آمادگی سازمان جهت اجرای هرچه بهتر برنامه

جلسه هیئت مدیره سازمان برگزارشد – ۹۵/۷/۲۸

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی روز چهارشنبه مورخ ۲۸ مهر ماه ساعت ۱۲ ظهر الی ۱۴  در محل سازمان تاکسیرانی برگزار شد. در پایان این جلسه مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خبر داد : با توجه به حجم بالای برنامه های اجرایی و لزوم آمادگی سازمان جهت اجرای هرچه بهتر

جلسه هیئت مدیره سازمان برگزارشد – ۹۵/۷/۱۳

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی روز سه شنبه مورخ ۱۳ مهر ماه ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰ صبح در محل سازمان تاکسیرانی برگزار شد. در پایان این جلسه مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خبر داد : با توجه به حجم بالای برنامه های اجرایی و لزوم آمادگی سازمان جهت اجرای هرچه

جلسه هیئت مدیره سازمان برگزارشد – ۹۵/۶/۲۹

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی روز دوشنبه مورخ ۲۹ شهریور ماه ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰ صبح در محل سازمان تاکسیرانی برگزار شد. در پایان این جلسه مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خبر داد : با توجه به حجم بالای برنامه های اجرایی و لزوم آمادگی سازمان جهت اجرای هرچه بهتر

جلسه هیئت مدیره سازمان برگزارشد – ۹۵/۶/۱۴

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی روز یکشنبه مورخ ۱۴ شهریور ماه ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰ صبح در محل سازمان تاکسیرانی برگزار شد. در پایان این جلسه مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خبر داد : با توجه به فرارسیدن ایام تحصیلی سال جدید و لزوم آمادگی سازمان جهت اجرای هرچه بهتر

جلسه هیئت مدیره سازمان برگزارشد – ۹۵/۶/۱۰

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی روز چهارشنبه مورخ ۱۰ شهریور ماه ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰ صبح در محل سازمان تاکسیرانی برگزار شد. در پایان این جلسه مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خبر داد : با توجه به فرارسیدن ایام تحصیلی سال جدید و لزوم آمادگی سازمان جهت اجرای هرچه بهتر

جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی برگزار شد- ۹۵/۱/۲۵

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی روز چهارشنبه مورخ ۲۵ فروردین ماه ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱ صبح در محل سازمان تاکسیرانی کاشان برگزار شد. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خبر داد : با توجه به فرارسیدن ایام آغازین سال ۹۵ و  لزوم آمادگی سازمان جهت اجرای هرچه بهتر برنامه ها در

اولین جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی در سال جدید برگزار شد- ۹۵/۱/۱۸

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی روز چهارشنبه مورخ ۱۸ فروردین ماه ساعت ۱۴ الی ۱۸ در محل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری برگزار شد. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خبر داد : با توجه به فرارسیدن ایام آغازین سال ۹۵ و  لزوم آمادگی سازمان جهت اجرای هرچه بهتر

جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی برگزار شد- ۹۴/۱۲/۱۹

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی روز چهارشنبه مورخ ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۴ الی ۱۷ در اتاق مدیرعامل این سازمان برگزار شد. با توجه به فرارسیدن ایام پایان سال و  لزوم آمادگی سازمان جهت بستن برنامه های سال جاری و آمادگی برای اجرای هرچه بهتر برنامه های سال آینده

جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی برگزار شد- ۹۴/۱۱/۲۸

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی، جلسه هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی روز چهارشنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه ساعت ۱۴ الی ۱۷ در اتاق مدیرعامل این سازمان برگزار شد. با توجه به فرارسیدن ایام انتابات و  لزوم آمادگی تمام دستگاه های اجرایی جهت حضور پرشور مردم در پای صندوق های رأی، جلسه ای به منظور بررسی

Top