ارکان سازمان

شورای سازمان:

تصویرنامسمت
farmandar-kashanآقای علی اکبر مرتضایی قهرودیرئیس شورای سازمان (فرماندار شهرستان کاشان)
Chaaychiآقای دکتر ابریشمی رادنائب رئیس شورای سازمان (شهردار کاشان)
Chaaychiمهندس حمیدرضا بخشنده فر عضو شورای سازمان و رئیس هیأت مدیره (معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری کاشان)
جناب سرهنگ سیدعلیرضا رحیمیعضو شورای سازمان(رئیس پلیس راهور کاشان)
آقای سیدرضا هاشمی عضو شورای سازمان

آقای علی رسول زاده ناظر شورای سازمان (رئیس شورای اسلامی کاشان)

 

هیئت مدیره:

تصویرنامسمت
Unknownمهندس حمیدرضا بخشنده فر رئیس هیئت مدیره (معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری کاشان )
Unknownآقای عباسعلی قپانی پورعضو هیئت مدیره (معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان )
Unknownخانم فخرالسادات نوری عضو هیئت مدیره( کارشناس روابط عمومی و اموربین الملل)
Chaaychiمهندس اسداله شاهیانعضو علی البدل هیئت مدیره

مدیرعامل:

تصویرنامسمت
farmandar-kashanآقای محسن عرفانمدیر عامل سازمان تاکسیرانی کاشان
Top