دستورالعمل پلیس راهور ناجا در خصوص رنگ تاکسی‌های درون‌شهری

بر اساس دستورالعمل ابلاغی از پلیس راهور ناجا (معاونت مهندسی و خدمات ترافیک) به معاونت‌های راهور فا. استان‌ها ی کشور به شماره ۸۹۹۴=۱-۱۲۱۰-۱۳/۴ مورخ ۸۵/۱۱/۰۸  رنگ تاکسی‌های درون‌شهری به صورت زیر اعلام می‌گردد:

مستند به آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی، بنا به پیشنهاد اتحادیه تاکسیرانی‌های شهرهای کشور و موافقت شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی تاکسی‌های درون‌شهری همزمان با اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ رنگ تاکسی‌های تحویلی در بخش توسعه و نوسازی با توجه به نوع فعالیت برابر تصاویر پیوستی اعم از پژو (۴۰۵، روآ و آر.دی) سمند، پراید، ون ۷۰۱ GLX تغییر نموده است، دستور فرمایید واحدهای شماره‌گذاری و مراکز تعویض پلاک تابعه نسبت به شماره‌گذاری تاکسی‌های درون‌شهری از ردیف پلاک تاکسی (ت TAXI) با رنگ و نوار شطرنجی مصوب و لحاظ سایر شرایط و مقررات اقدام نمایند. شایان ذکر است هرگونه تغییر در محل خط کشی و یا اجرای خط‌های اضافی روی کاپوت، حاشیه، سقف با رنگ‌های مختلف، مغایر با رنگ مصوب می‌باشد و ارائه هرگونه خدمات شماره‌گذاری و یا بعد از شماره‌گذاری ممنوع خواهد بود.

الف) تاکسی‌های درون‌شهری گردشی و خطی: رنگ زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی

ب) شرکت‌های حمل و نقل عمومی مسافربری درون‌شهری و آژانس‌ها: رنگ نارنجی با نوار شطرنجی مشکی

ج) تاکسی‌های تلفنی: رنگ سبز فسفری با نوار شطرنجی مشکی

رنگ و ابعاد خطوط شطرنجی: مشکی ۱۵*۷۰/۲ (سانتی متر)

همچنین متن ابلاغیه مورخ ۸۶/۰۳/۲۴ پلیس راهور ناجا (معاونت مهندسی و خدمات ترافیک) به روسای پلیس راهور فا. استان‌ها ی کشور در خصوص رنگ تاکسی‌های تلفنی شهر تهران به شرح ذیل می‌باشد:

پیرو دستورالعمل شماره ۸۹۹۴=۱-۱۲۱۰-۱۳/۴ مورخ ۸۵/۱۱/۰۸ به استناد نامه شماره ۱۰۰/۲۵۷۷ مورخ ۸۵/۱۲/۰۷ اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور رنگ سبز فسفری با نوار شطرنجی مشکی مختص تاکسی‌های تلفنی شهر تهران مصوب و قابل اجرا می‌باشد.لذا مراتب جهت آگاهی و اقدام لازم اعلام می‌گردد.

*‌ دستورالعمل پلیس راهور ناجا در خصوص رنگ تاکسی‌های درون‌شهری (PDF)

* دستورالعمل پلیس راهور ناجا در خصوص رنگ تاکسی‌های درون‌شهری (docx)

* منبع

Top