مدیرعامل

نام و نام خانوادگی : محسن عرفان
تاریخ تصدی سمت: ۱۳۹۶/۱/۱۰

* سوابق اجرایی:

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان از سال ۹۶ (هم اکنون)

         مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان از سال ۹۳ الی ۹۶

         مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری کاشان  از سال ۷۱ الی ۹۳

         مدیر صنایع کارگاهی (ساماندهی مشاغل شهری ) (بصورت همزمان )

         مدیر میادین میوه و تره بار کاشان (بصورت همزمان )

        مدیر پایانه مسافر بری کاشان (بصورت همزمان )

        مدیر خدمات شهری شهرداری کاشان (بصورت همزمان )

        عضو کمیته فنی سازمان شهرداریها (بصورت همزمان )

        عضو کمیته فنی استانداری اصفهان (بصورت همزمان )

        مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور  (۲ دوره – بصورت همزمان )

        عضو هئیت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور (۴ دوره – بصورت همزمان )

۲۶سال مدیریت در شهرداری

 

Top