نرخ کرایه تاکسی سال ۱۳۹۵

نرخ مصوب تاکسی گردشی

ردیفنام خطکرایه سال 95
1گردشي –هر كورس3,500 ريال
2ميدان ۱۵ خرداد-درب عطاء4,000 ريال
* نرخ کرایه برای ردیف ۱و۲ در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) به میزان ۲۰% افزایش میابد

 

نرخ مصوب تاکسی ویژه خطوط

ردیفنام خطکرایه سال 95
1ميدان ۱۵ خرداد –طاهرآباد-خزاق16,000 ريال
2ميدان ولیعصر –طاهرآباد-خزاق14,000 ريال
3ميدان ۱۵ خرداد –میدان راوند14,000 ريال
4ميدان ولیعصر –میدان راوند12,000 ريال
5میدان راوند-کوی سادات یا بلوار حرم4,500 ريال
6میدان ۱۵ خرداد - بیمارستان شهید بهشتی-دانشگاه آزاد10,000 ریال
7میدان ولیعصر - بیمارستان شهید بهشتی-دانشگاه آزاد7,500 ريال
8ميدان ۱۵ خرداد – فین-باغ امیرکبیر11,000 ريال
9ميدان ۱۵ خرداد-فاز۱ ناجی آباد9,000 ريال
10ميدان ۱۵ خرداد-فاز2 ناجی آباد-میدان کاظمیه-انتهای بلوار کارج10,000 ريال
11ميدان ۱۵ خرداد-خیابان امیرالمومنین-انتهای مجتمع سرافرازی10,000 ریال
12میدان کمال الملک-شهرک ۲۲ بهمن9,000 ریال
13میدان کمال الملک-حسن آباد8,000 ريال
14مبدان امام حسین-شهرک خاتم الانبیا-مسکن مهر12,000 ريال
* نرخ کرایه در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) به میزان ۲۰% افزایش میابد

 

نرخ مصوب تاکسی بی سیم و تاکسی تلفنی (آژانس)

ردیفنام خطکرایه سال 95
1نرخ ورودي20,000 ريال
2نرخ جابجایی در حریم شهر به ازای هر کیلومتر7,000 ریال
3براي مسير برگشت رديف 1و250% كرايه رفت
4نرخ تاكسي سرويس دربستي به صورت گردشی هر ساعت80,000 ریال
5نرخ توقف بيش از 15 دقيقه هر دقيقه650 ريال
* نرخ کرایه برای تاکسی بی سیم در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) ۲۰% به مجموع کرایه افزوده می شود
Top