نرخ کرایه تاکسی سال ۱۳۹۸

نرخ مصوب تاکسی گردشی

 

ردیفکرایه در سال 98
1کرایه هر کورس: 6,000 ريال
2مسیر میدان پانزده خرداد به میدان درب عطا 1.5 کورس محاسبه میشود.
* نرخ کرایه در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) به میزان ۲۰% افزایش میابد

 

نرخ مصوب تاکسی ویژه خطوط

در صورت استفاده از تاکسیمتر:

* مبلغ وردی: ۶٫۷۰۰ ریال (مبلغ ورودی فقط در صورت نصب تاکسیمتر و در مسافت های زیر ۴ کیلومتر از مسافر اخذ می گردد)
* نحوه محاسبه:
– در مسافت های کمتر از ۲ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۴۷۰ ریال
– در مسافت های بیشتر از ۲ و کمتر از ۴ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۳۳۶ریال
– در مسافت های بیشتر از ۴ و کمتر از ۷ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۲۴۱ ریال
– در مسافت های بیشتر از ۷ و کمتر از ۱۰ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۲۱۵ ریال
– در مسافت های بالای ۱۰ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۱۸۷ ریال

* هر یک دقیقه سرعت زیر ۲۰ کیلومتر ۱۶۲ ریال

روش سنتی (نرخ ثابت برای خط):

ردیفمسیرکرایه سال 98
1خط سیر ميدان ۱۵ خرداد تا طاهرآباد28,000 ريال
2خط سیر ميدان ۱۵ خرداد تا میدان قطب راوندی21,000 ريال
3خط سیر میدان قطب راوندی تا محله سادات یا حرم ولی بن موسی (ع) یا پلیس راه7,000 ريال
4خط سیر میدان ۱۵ خرداد تا بیمارستان شهید بهشتی / دانشگاه آزاد15,000 ریال
5خط سیر میدان 15 خرداد تا باغ فین / فین بزرگ18,000 ريال
6خط سیر میدان کمال الملک تا باغ فین / فین بزرگ18,000 ريال
7خط سیر میدان 15 خرداد تا مسکن مهر20,000 ريال
8خط سیر میدان کمال الملک تا مسکن مهر20,000 ريال
9خط سیر میدان 15 خرداد تا دانشگاه پیام نور/ فاز یک14,000 ريال
10خط سیر میدان کمال الملک تا دانشگاه پیام نور/ فاز یک14,000 ريال
11خط سیر میدان 15 خرداد تا دادگستری جدید / فاز2 / میدان کاظمیه17,000 ريال
12خط سیر میدان کمال الملک تا دادگستری جدید / فاز2 / میدان کاظمیه17,000 ريال
13خط سیر میدان معلم تا بلوار صنعت / میدان پلیس / فاز2 / میدان کاظمیه17,000 ريال
14خط سیر میدان کمال الملک تا شهرک ۲۲ بهمن15,000 ریال
15خط سیر میدان کمال الملک تا حسن آباد12,000 ريال
* نرخ کرایه در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) به میزان ۲۰% افزایش میابد

 

نرخ مصوب تاکسی دربستی (بیسیم، تاکسی تلفنی، ترمینال)

ردیفنام خطکرایه سال 98
1نرخ ورودي25,000 ريال
2جابجای در حریم شهر تا 5 کیلومتر (با احتساب ورودی)67,000 ريال
3جابجایی در حریم شهر و بیش از 5 کیلومتر – هر کیلومتر8,500 ریال
4مسیرهای برگشت50% كرايه رفت
5سرویس دربستی بصورت گردشی در حریم شهر – هر ساعت120,000 ریال
6توقف بیش از 15 دقیقه - هر دقیقه900 ريال
* نرخ کرایه در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) ۲۰% به مجموع کرایه افزوده می شود
Top