نرخ کرایه سرویس مدارس ۹۵-۹۴

 

مقطعنوع خودروتا 3 کیلومترتا 4 کیلومترتا 5 کیلومترتا 6 کیلومترتا 7 کیلومترتا 8 کیلومترتا 9 کیلومترتا 10 کیلومتر
ابتداییپیکان-پراید-آردی480006400080000850009000095000100000105000
ابتداییسمند-پژو-تندر-و مشابه5300070000880009000095000100000105000110000
ابتداییون3800051000640006800072000760008000084000
متوسطهپیکان-پراید-آردی53000700008800093000100000105000110000115000
متوسطهسمند-پژو-تندر-و مشابه580007700097000100000105000110000115000120000
متوسطهون4200056000700007500080000840008800092000

توضیح: کلیه قیمت ها به تومان بوده و بصورت ماهانه در نظر گرفته شده است.

تبصره۱: قیمت های فوق بر اساس احتساب تعطیلی پنج شنبه ها بوده و در صورتی که پنج شنبه بعنوان روز کاری باشد، ۱۵ % به نرخ کل کرایه اضافه می گردد.

تبصره۲: به ازای هر کیلومتر اضافه بر ده کیلومتر مسافت طی شده، پنج درصد به آخرین قیمت جدول اضافه می گردد.

 

Top