نرخ کرایه سرویس مدارس ۹۶-۹۵

 

نوع خودروتا 3 کیلومترتا 4 کیلومترتا 5 کیلومترتا 6 کیلومترتا 7 کیلومترتا 8 کیلومترتا 9 کیلومترتا 10 کیلومتر
پیکان-پراید-آردی55000700008800093000100000105000110000115000
سمند-پژو-تندر-و مشابه600007700097000100000105000110000115000120000
ون4500056000700007500080000840008800092000

توضیح: کلیه قیمت ها به تومان بوده و بصورت ماهانه در نظر گرفته شده است.

تبصره۱: قیمت های فوق بر اساس احتساب تعطیلی پنج شنبه ها بوده و در صورتی که پنج شنبه بعنوان روز کاری باشد، ۱۵ % به نرخ کل کرایه اضافه می گردد.

تبصره۲: به ازای هر کیلومتر اضافه بر ده کیلومتر مسافت طی شده، پنج درصد به آخرین قیمت جدول اضافه می گردد.

تبصره۳: کلیه مقاطع تحصیلی دارای نرخ کرایه یکسان میباشند.

Top