نرخ کرایه سرویس مدارس ۹۷-۹۶

 

نوع خودروتا 3 کیلومترتا 4 کیلومترتا 5 کیلومترتا 6 کیلومترتا 7 کیلومترتا 8 کیلومترتا 9 کیلومترتا 12 کیلومتر
پراید-سپند-پیکان55000700008800093000100000105000110000115000
سمند-پژو-تندر-تیبا-و مشابه600007700097000100000105000110000115000120000
ون4500056000700007500080000840008800092000

تبصره۱: کلیه قیمت ها به تومان بوده و بصورت ماهانه در نظر گرفته شده است.

تبصره۲: خودرو پیکان از سامانه سرویس مدارس حذف گردید.

تبصره۳: قیمت های فوق بر اساس احتساب تعطیلی پنج شنبه ها بوده و در صورتی که پنج شنبه بعنوان روز کاری باشد، ۱۵ % به نرخ کل کرایه اضافه می گردد.

تبصره۴: به ازای هر کیلومتر اضافه بر ۱۲ کیلومتر مسافت طی شده، پنج درصد به آخرین قیمت جدول اضافه می گردد.

تبصره۵: کلیه مقاطع تحصیلی دارای نرخ کرایه یکسان میباشند.

Top