۰۲ بهمن ۱۳۹۷بایگانی مطالب ماهانه:

اطلاعیه: برگزاری همه پرسی جهت انتخاب نماینده تاکسیرانان در کمیته انضباطی

اطلاعیه: برگزاری همه پرسی جهت انتخاب نماینده تاکسیرانان در کمیته انضباطی

به اطلاع می‌رساند سازمان تاکسیرانی تصمیم دارد انتخابات تعین نماینده تاکسیداران/تاکسیرانان در کمیته انضباطی را در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ به شرح شرایط ذیل، برگزار نماید. لذا واجدین شرایط میتوانند جهت اعلام کاندیداتوری، وتکمیل فرم تقاضای ثبت نام، حداکثر تا تاریخ ۹ بهمن‌ماه به پاسگاه تاکسیرانی واقع در میدان ۱۵ خرداد، مراجعه نمایند. شرایط فردی:

Top